iPhone - Връзки

background image

Връзки

Отваряне на връзка в web страница: Докоснете връзката.

Проверяване на адреса на връзка Докоснете и задръжте връзката.

Откритите данни - като телефонни номера и адреси за електронна поща - също могат да се
появят като връзки в web страници. Докоснете и задръжте връзка, за да видите достъпните
опции. Вижте „Използване на връзки и разпознати данни” на стр. 76.