iPhone - Глава 7:  Safari

background image

Safari

7

Safari ви позволява да сърфирате из Интернет и да разглеждате web страници. Можете да
създавате отметки на iPhone и да ги синхронизирате с компютъра. Да добавяте Web изрезки
на Начален екран за бърз достъп до любимите си страници. Да отпечатвате Web страници,
PDF файлове и други документи. Да използвате Reading List (Списък за четене), за да съберете
страници, които да прочетете по-късно.