iPhone - Търсене на писма

background image

Търсене на писма

Можете да търсите в полетата До, От, Тема и в текста на съобщенията. Mail търси в
изтеглените съобщения в отворената пощенска кутия. Освен това можете да търсите и в
съобщенията на сървъра при регистрации iCloud, Exchange и някои регистрации IMAP.
Търсене в съобщения: Отворете пощенска кутия, преминете най-отгоре и въведете текст
в полето за търсене. Докоснете From (От), To (До), Subject (Тема) или All (Всички - включва
From, To и Subject), за да изберете в кои полета искате да се търси. Ако регистрацията за
електронната поща го поддържа, можете да търсите и в съобщенията на сървъра.

Съобщенията от електронна поща също така могат да бъдат включени в търсенето от
Начален екран. Вижте „Търсене” на стр. 31.