iPhone - Преглеждане на прикачени файлове

background image

Преглеждане на прикачени файлове

iPhone представя заедно с текста в имейла прикачените картинки в най-често използваните
формати (JPEG, GIF и TIFF). iPhone може да възпроизвежда прикачени файлове в много видове
аудио формати като MP3, AAC, WAV и AIFF. Може да се изтеглят и преглеждат файлове (като
PDF документи, web страници, текстови документи, документи на Pages, Keynote, Numbers,
Microsoft Word, Excel и PowerPoint), които са прикачени към получените съобщения.
Разглеждане на прикачен файл: Докоснете прикачения файл, за да се отвори в Quick Look.
(Може да е необходимо да изчакате известно време файловете да се изтеглят, преди да ги
прегледате.)

Отваряне на прикачен файл

Докоснете и задръжте прикачения файл и след това изберете програма,
за да го отворите. Ако нито една от вашите програми не поддържа
формата на файла и той не се поддържа от Quick Look, можете само да
видите името на файла, без да го отворите.

Записване на прикачена снимка
или видео

Докоснете и задръжте снимката или видеото и след това докоснете Save
Image or Video (Запиши изображение или видео). Елементът се записва в
албума на камерата в програмата Photos (Снимки).

Quick Look поддържа следните формати на документи:

76

Глава 6

Mail

background image

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

web страница

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

Rich Text Format (Форматиран текст)

.txt

текст

.vcf

информация за контакт

.xls, .xlsx

Microsoft Excel