iPhone - Отпечатване на съобщения и прикачени файлове

background image

Отпечатване на съобщения и прикачени файлове

Можете да отпечатвате съобщенията и прикачените файлове, които могат да се прегледат в
Quick Look
Отпечатване на имейл: Докоснете и след това докоснете Print (Отпечатай).

Отпечатване на изображение в
текста

Докоснете и задръжте изображението и след това докоснете Save
Image (Запиши изображение). След това отворете Photos (Снимки) и
отпечатайте изображението от албума на камерата.

Отпечатване на прикачен файл

Докоснете прикачения файл, за да се отвори в Quick Look, след което
докоснете

и докоснете Print (Отпечатай).

За да научите повече за отпечатването и за опциите на принтера, вижте „Отпечатване” на
стр. 30.