iPhone - Използване на връзки и разпознати данни

background image

Използване на връзки и разпознати данни

iPhone разпознава web връзки, телефонни номера, електронни адреси и друга информация,
която можете да използвате, за да отворите web страница, да създадете имейл с въведен
предварително адрес, да създадете или да добавите информация за контакт или да
извършите друго полезно действие. Разпознатите данни се появяват подчертани със син цвят.

Докоснете данни, за да използвате действието по подразбиране или докоснете и задръжте,
за да видите други действия. Например, ако е избран адрес, можете да прегледате
местоположението в Maps (Карти) или да го добавите в Contacts (Контакти).