iPhone - Глава 6:  Mail

background image

Mail

6

Mail работи с iCloud, Microsoft Exchange и с повечето от най-популярните системи за
електронна поща - включително Yahoo!, Google и AOL - както и с повечето стандартни
системи за електронна поща POP3 и IMAP. Можете да изпращате и получавате снимки, видео
и изображения, да преглеждате PDF документи и други прикачени файлове. Също така
можете да отпечатвате съобщения и прикачени файлове, които се отварят в Quick Look.