iPhone - Favorites (Предпочитани)

background image

Favorites (Предпочитани)

Списъкът Favorites (Предпочитани) дава възможност за бърз достъп до най-често
използваните телефонни номера.
Добавяне на телефонен номер към списъка с предпочитани номера: Докоснете Contacts
(Контакти), след това изберете име. Докоснете Add to Favorites (Добави към предпочитани).
Изберете телефонен номер или електронен адрес (за разговори FaceTime). На iPhone 4 или
следващ изберете дали да запишете като гласов или видео разговор FaceTime.

За да се обадите на предпочитан контакт, докоснете Favorites (Предпочитани) и изберете
контакт. Когато се появи до име, iPhone провежда видео разговор FaceTime.

Добавяне на контакт от списъка с
последните разговори в списъка
с предпочитани

Докоснете Recents (Последни) и докоснете

до името на контакта,

който ви е търсил и след това докоснете Add to Favorites (Добави към
предпочитани).

Изтриване на контакт от списъка
с предпочитани номера

Докоснете Favorites (Предпочитани) и след това Edit (Редактирай). След
това докоснете

до някой от контактите или номерата и докоснете

Remove (Премахни).

Промяна на подредбата на
списъка с предпочитани номера

Докоснете Favorites (Предпочитани) и след това Edit (Редактирай). Тогава
изтеглете до даден контакт към ново място в списъка.