iPhone - FaceTime

background image

Забележка: Услугата FaceTime може да не е достъпна навсякъде.
Провеждане на видео разговор FaceTime: В Contacts (Контакти) изберете име, докоснете
FaceTime и след това докоснете телефонния номер или електронния адрес, които се
използват от този контакт за FaceTime.
Когато се обаждате на някой, който има iPhone 4 или следващ, можете да започнете
обикновен разговор и след това да докоснете FaceTime.

Когато разговорът започне, снимката да другия човек се появява на вашия екран. Вмъкнато
изображение показва, какво вижда отсрещната страна. Завъртете iPhone, за да използвате
FaceTime в хоризонтална ориентация.

Превключва между

камерите.

Изтеглете вашата

снимка до който и

да е ъгъл.

Заглушаване (можете да чувате и да

виждате; отсрещната страна може да

ви вижда, но не и да ви чува).

Ако вашата Wi-Fi мрежа не е достъпна (например, ако сте извън обхвата ѝ), имате възможност
да наберете отново номера и да проведете обикновен разговор.

Забележка: Когато провеждате видео разговор FaceTime, вашият телефонен номер се вижда
дори когато е активна функцията за скриване на телефонния номер.

Провеждане на видео разговор
FaceTime с помощта на Siri или
Voice Control:

Натиснете и задръжте бутон Начало, докато не чуете сигнал. При Siri
(iPhone 4S) можете също така само да поставите iPhone до вашето
ухо, когато екранът е включен. Кажете „FaceTime“ и след това името на
човека.

Блокиране на разговори FaceTime Отидете в Settings > FaceTime (Настройки > FaceTime) и изключете

FaceTime. Също така можете да изключите FaceTime в Restrictions
(Ограничения). Вижте „Ограничения” на стр. 189.

Използване на идентификатор
Apple ID или електронен адрес за
FaceTime

Отидете в Settings > FaceTime (Настройки > FaceTime), след това
докоснете Use your Apple ID for FaceTime (Използвай идентификатор
Apple ID за FaceTime) или Add An Email (Добави електронен адрес).
Вижте „FaceTime” на стр. 67.

67

Глава 5

Phone (Телефон)