iPhone - Contacts (Контакти)

background image

Contacts (Контакти)

Екранът с информация за всеки контакт дава възможност с едно докосване да направите
телефонно обаждане, да изпратите имейл, да откриете местоположение, както и много други.
Вижте „Търсене на контакти” на стр. 139.

69

Глава 5

Phone (Телефон)