iPhone - Тонове за звънене, превключвател със/без звук и вибрация

background image

Тонове за звънене, превключвател със/без звук и вибрация

iPhone се доставя с тонове за звънене, които можете да използвате за входящи повиквания,
аларми и таймер. Освен това в iTunes можете да купувате тонове за звънене, базирани на
песни. Използвайте превключвателя със/без звук, за да включите или изключите звъненето
и настройките на звука, за да настроите опциите за вибрация. По подразбиране iPhone
вибрира, независимо дали е в режим със или без звук.
Избиране сред стандартните тонове за звънене: Отидете в Settings > Sound > Ringtone
(Настройки > Звук > Тон на звънене).
Включване и изключване звъненето на телефона: Преместете превключвателя,
разположен отстрани на iPhone. Вижте „Превключвател със/без звук” на стр. 12.

Важно:

Настроените аларми звънят дори когато превключвателят със/без звук е в положение

без звук.
Активиране на режим вибриране на iPhone: Отидете в Settings > Sound (Настройки > Звук).
Отделните параметри ви позволяват да настроите режим вибриране, както при положение
Със звук, така и при положение Без звук.

Определяне на различен тон за
звънене за контакт

В Contacts (Контакти), изберете контакт, докоснете за промяна, след
което докоснете Ringtone (Тон за звънене) и изберете тон за звънене.

Закупуване на тон за звънене от
iTunes Store

Вижте „Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене” на стр. 130.

За да научите повече, вижте „Звук и превключвател със/без звук” на стр. 184.

71

Глава 5

Phone (Телефон)