iPhone - Поправяне на Siri

background image

Заедно с отговора Siri показва и какво сте казали.
Поправяне какво Siri разбира: Докоснете балончето, което показва какво сте казали.
Променете вашия въпрос, като го напишете или докоснете на клавиатурата, за да започнете
да диктувате.
За информация, как да използвате диктуването, вижте „Диктуване” на стр. 60.
Ако част от текста е подчертан със синьо, докоснете го и Siri ще предложи алтернативи.
Докоснете едно от предложенията или заменете текста с въвеждане или диктуване.
Поправяне на Siri с изговаряне: Докоснете , след което повторете или пояснете вашата
заявка. Например „I meant Boston“.

Когато поправяте Siri, не казвайте какво не искате - просто кажете на Siri какво искате.

47

Глава 4

Siri

background image

Поправяне на имейл или текстово съобщение: Когато Siri ви попита дали искате да
изпратите съобщението, кажете нещо като:
„Change it to: Call me tomorrow“.
„Add: See you there question mark“.
„No, send it to Bob“.
„No“. (за да запази съобщението, без да го изпраща)
„Cancel“.
Ако искате Siri да ви прочита съобщенията, кажете „Read it back to me“ или „Read me the
message“. Ако е правилно, можете да кажете „Yes, send it“.
Вижте „Mail” на стр. 54 и „Съобщения” на стр. 50.

Как Siri научава

Siri работи още от стартирането си, без да изисква настройки и се справя все по-добре. Siri
научава вашия акцент и други характеристики на вашия глас, като след това го категоризира
в един от диалектите или акцентите, които разбира. Колкото повече хора използват Siri и с
колкото повече вариации на езика работи, разпознаването ще се подобрява и Siri ще работи
още по-добре.

Шумна околна среда

Ако около вас е шумно, задръжте iPhone близо до устата си, но не говорете директно в
долния край. Продължете да говорите ясно и естествено. Докоснете , когато приключите да
говорите.

Също така можете да опитате да задържите iPhone до ухото си и да говорите на Siri.

Мрежова връзка

Siri може да ви каже, че има проблем при свързването с мрежата. Тъй като Siri разчита на
сървърите на Apple за разпознаване на глас и за други услуги, трябва да имате добра 3G или
4G мобилна или Wi-Fi връзка с интернет.