iPhone - Какво е Siri?

background image

Какво е Siri?

Siri е интелигентен личен асистент, който ви помага да изпълнявате задачи само с говорене.
Siri разбира естествената реч, така че не трябва да научавате специфични команди или да
помните думи. Можете да питате по различни начини. Например можете да кажете „Set the
alarm for 6:30 a.m.“ или „Wake me at 6:30 in the morning“. И по двата начина Siri разбира.

Siri ви дава възможност да напишете и изпратите съобщения, да насрочите срещи, да
осъществите повиквания, да получите указания за маршрут, да настроите напомняне, да
търсите в уеб и още много други и то само с обикновено говорене. Siri разбира какво казвате
и знае какво имате в предвид. Siri повтаря, за да можете да разберете какво сте казали, след
което ви задава въпроси, ако има нужда от изясняване или повече информация. Много
прилича на диалог с човек.

Например, ако попитате „Any good burger joints around here?“, Siri може да отговори „I found
a number of burger restaurants near you“. Ако кажете „Hmm. How about tacos“, Siri ви напомня,
че току що сте попитали за ресторанти и след това ще потърси мексикански ресторанти в
квартала.

В допълнение към възможностите за обработка на iPhone, Siri използва центровете с данни
на Apple, за да разбере какво казвате и бързо да ви даде отговор. Siri също така използва
информация от вашите контакти, музикална библиотека, календари, напомняния и т.н., за да
разбере за какво говорите.

Siri работи с повечето вградени програми на iPhone 4S и е достатъчно умен, за да открие коя
програма да използва за въпроса. Siri също така използва Search (Търсене) и Location Services
(Услуги за местоположение), за да помага с вашите въпроси.

Има толкова много неща, които можете да кажете на Siri! Ето още няколко примера за начало:

Call Joe

Â

Set the timer for 30 minutes

Â

How far to the nearest Apple store?

Â

Is it going to rain tomorrow?

Â

Забележка: Услугата Siri е достъпна само на iPhone 4S и изисква достъп до Интернет през
мобилна или Wi-Fi връзка. Siri може да не е достъпна на всички езици или във всички области,
а някои функции зависят от областта. Възможно е да бъдат начислени такси от мобилния
оператор за пренос на данни.