iPhone - Диктуване

background image

Диктуване

Когато функцията Siri е включена, можете да диктувате и текст. Вижте „Диктуване” на стр. 29.

Въпреки че можете да съставите имейл, текстово съобщение и други текстове, като говорите
директно със Siri, можете да предпочетете да продиктувате текста. Диктуването ви дава
възможност да редактирате съобщението, вместо да заменяте целия текст. Освен това при
диктуването можете да мислите по-дълго време, докато съставяте текста.

60

Глава 4

Siri

background image

Когато правите пауза, Siri разбира, че сте приключили за момента и ви отговаря. Въпреки
че по този начин се получава естествен разговор със Siri, Siri може да ви прекъсне, преди
наистина да сте приключили, защото сте спрели за момент да помислите. При диктуването
можете да спирате толкова често, колкото желаете и да продължите да говорите, когато сте
готови.

Също така можете да започнете да съставяте текст, като използвате Siri, а след това да
продължите с диктуване. Например можете да създадете имейл със Siri, след което да
докоснете черновата, за да отворите съобщението в Mail. В Mail можете да довършите или
редактирате съобщението и да направите други промени, като да добавите или премахнете
получател, да преразгледате темата или да промените регистрацията, от която да изпратите
имейла.

61

Глава 4

Siri