iPhone - VPN

background image

VPN

С помощта на използването на VPN мрежи в организациите може безопасно да се обменя
лична информация през общодостъпни мрежи. Например може да се наложи да настроите
VPN, за да имате достъп до служебната електронна поща. Тези настройки се появяват, когато
на iPhone е конфигурирана VPN връзка и можете да я включвате или изключвате. Вижте
„Мрежа” на стр. 186.