iPhone - Яркост

background image

Яркост

Яркостта на екрана се отразява върху живота на батерията. Намалете яркостта, за да
увеличите времето, преди да е необходимо зареждане на iPhone или използвайте функцията
за автоматично определяне на яркостта.
Настройване яркостта на екрана: Отидете в Settings > Brightness (Настройки > Яркост) и
изтеглете плъзгача.

184

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Активиране на функцията
за автоматично определяне
яркостта на екрана на iPhone

Отидете в Settings > Brightness (Настройки >Яркост) и включете или
изключете опцията Auto-Brightness (Автоматична яркост). Когато
е активна тази функция, iPhone настройва яркостта на екрана в
зависимост от осветеността, като използва вградения сензор за околно
осветление.