iPhone - Услуги за местоположение

background image

Услуги за местоположение

Услугите за местоположение дават възможност на програми като Reminders (Напомняне),
Maps (Карти), Camera (Камера) и програми за местоположение на други фирми да получават
и използват данни за вашето местоположение. Данните за местоположение от Apple не се
събират по начин, който ви идентифицира лично. Приблизителното местоположение се
определя с помощта на достъпната информация от мобилната мрежа за данни, локалните
Wi-Fi мрежи (ако Wi-Fi е включен) и GPS (може да не е достъпен във всички области). За да
използвате батерията по-дълго, изключвайте услугите за местоположение, когато не са ви
необходими.

Когато програма използва услугите за местоположение, в лентата с меню се появява .

Всяка програма и системна услуга, които използват услугите за местоположение, се появяват
на екрана с параметри на услугите за местоположение, като е показано дали те са включени
или изключени за съответната програма или услуга. Ако не искате да използвате услугите за
местоположение, можете да ги изключите за някои или за всички програми и услуги. В този
случай при следващия опит на програма да използва тази функция, ще се появи съобщение
да ги включите отново.

Ако на iPhone имате програми на други фирми, които използват услугите за местоположение,
разгледайте условията за обслужване и поверителност на тези фирми, за да разберете как
съответната програма използва данните за местоположението ви.
Включване и изключване на услуги за местоположение: Отидете в Settings > Location
Services (Настройки > Услуги за местоположение).

182

Глава 32

Settings (Настройки)