iPhone - Режим Полет

background image

Режим Полет

Режим Полет изключва функциите за безжична връзка, за да се избегнат смущения с работата
на самолета и друго електрическо оборудване.
Включване на режим Полет: Отидете в Settings (Настройки) и включете режим Полет.
Когато е активен режим Полет, в лентата за състоянието в горната част на екрана се появява
иконката . Никакви телефонни, Wi-Fi или Bluetooth сигнали не се излъчват от iPhone, а
GPS приемането е изключено. Няма да можете да използвате функциите или програмите,
които зависят от тези сигнали, като свързване в интернет, осъществяване или приемане на
повиквания или съобщения, получаване на визуална гласова поща и т.н.
Ако е достъпно и позволено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби,
можете да продължите да слушате музика, да гледате видео, да браузвате електронната си
поща, календари и други данни, които сте получили преди и да използвате програми, които
не изискват интернет връзка.
Ако е достъпно и позволено от самолетната компания и от действащите закони и разпоредби,
можете да включите отново Wi-Fi, като отидете в Settings > Wi-Fi (Настройки > Wi-Fi). Можете
да включите BlueTooth в Settings > General > BlueTooth (Настройки > Основни > BlueTooth).

Wi-Fi