iPhone - Мобилен оператор

background image

Мобилен оператор

Тези параметри се появяват на GSM мрежите, когато сте извън обхвата на вашия мобилен
оператор и са достъпни други мобилни мрежи, които можете да използвате, за да водите
телефонни разговори, да получавате визуална гласова поща, да се свързвате в интернет.
Можете да се свързвате само към мобилни мрежи, които имат споразумения за роуминг с
вашия мобилен оператор. Възможно е начисляването на допълнителни такси. Таксуване за
роуминг може да се начисли от другия оператор чрез вашия мобилен оператор.
Избор на мобилен оператор: Отидете в Settings > Carrier (Настройки > Мобилен оператор)
и след това изберете желаната от вас мрежа.

След като сте избрали мрежа, iPhone използва само нея. Когато мрежата не е достъпна,
текстът No service (Няма мрежа) се появява на iPhone.