iPhone - Известия

background image

Известия

Съобщенията от вида Push се появяват в Notification Center (Център за известия) и ви
уведомяват за нова информация дори когато съответната програма не работи. Известията
се различават в зависимост от програмата, но може да са текст или предупредителен сигнал,
както и число, представено върху иконката на програмата в Начален екран.

Можете да изключите известията, ако не искате да ги получавате, както и да промените реда,
в който те се появяват.
Включване или изключване на известия: Отидете в Settings > Notifications (Настройки >
Известия). Докоснете елемент в списъка, включете или изключете известията за този елемент.

181

Глава 32

Settings (Настройки)

background image

Програмите с изключени известия са представени в списъка Not In Notification Center (Извън
център за известия).

Промяна броя на известията

Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това
изберете елемент в списъка в центъра за известия. Докоснете Show
(Покажи), за да настроите колко съобщения от този тип да се появяват в
центъра за известия.

Промяна на предупредителния
сигнал

Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след
това изберете елемент от списъка в центъра за известия. Изберете
предупредителен сигнал или изберете None (Никакъв), за да изключите
предупредителните сигнали и банери. Известията все още ще се
появяват в центъра за известия.

Промяна подредбата на
известията

Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това
докоснете Edit (Редактирай). Изтеглете известията в желания от вас
ред. За да изключите известие, го изтеглете в списъка Not In Notification
Center (Извън център за известия).

Представяне на символ с цифра
върху иконката на програмите,
получили известия

Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след това
изберете елемент от списъка в центъра за известия и включете иконката
със символ на програмата.

Скриване на предупредителния
сигнал, когато iPhone е заключен

Отидете в Settings > Notifications (Настройки > Известия) и след
това изберете програма в списъка в центъра за известия. Изключете
View in Lock Screen (Преглед при заключен екран), за да скриете
предупредителните сигнали от програмата, когато iPhone е заключен.

Някои програми имат допълнителни опции. Например за програмата Messages (Съобщения)
можете да определите колко пъти да се възпроизведе предупредителният сигнал и дали да
се представя съобщението заедно с известието.