iPhone - Глава 32:  Settings (Настройки)

background image

Settings (Настройки)

32

С помощта на Settings (Настройки) можете да конфигурирате iPhone, да настроите опции за
програми, да добавите регистрации и да въведете други параметри.