iPhone - Siri

background image

Siri

С помощта на Siri можете да извършвате действия на iPhone само със задаване на команди,
а VoiceOver може да прочита отговорите на Siri. За да научите повече, вижте глава 4, „Siri,” на
стр. 43.