iPhone - Широкоекранна клавиатура

background image

Широкоекранна клавиатура

Някои програми като Mail, Safari, Messages (Съобщения), Notes (Бележки) и Contacts (Контакти)
позволяват при въвеждане на текст да завъртите iPhone, така че да използвате по-голяма
клавиатура.

178

Глава 31

Облекчена работа