iPhone - Управление с глас

background image

Управление с глас

С помощта на Voice Control можете да осъществявате повиквания и да управлявате
възпроизвеждането на музика, като изговаряте команди. Вижте „Набиране с гласови
команди” на стр. 63 и „Използване на Siri или Voice Control с Music (Музика)” на стр. 88.