iPhone - Универсален достъп в OS X

background image

Универсален достъп в OS X

Когато използвате iTunes за синхронизиране на информация и съдържание от вашата
библиотека iTunes с iPhone, можете да се възползвате от функциите на Universal Access
(Универсален достъп) в OS X. Във Finder изберете Help > Help Center (Помощ > Помощен
център) и след това потърсете „universal access“.

Повече информация, как да се облекчи използването на iPhone и OS X, вижте на адрес
www.apple.com/accessibility.