iPhone - Тонове за звънене, които могат да се поставят на контакти

background image

Тонове за звънене, които могат да се поставят на контакти

Можете да поставите различни тонове за звънене на хората в списъка с контакти, за да ги
различавате по звука. Може да закупите тонове за звънене от iTunes Store на iPhone. Вижте
„Купуване на музика, аудио книги и тонове за звънене” на стр. 130.