iPhone - Съвместимост със слухови апарати

background image

Съвместимост със слухови апарати

FCC са приели правила за съвместимост със слуховите апарати (HAC) за цифровите безжични
телефони. Тези правила изискват определени телефони да се тестват и оценяват според
стандарта за съвместимост със слухови апарати C63.19-2007 на Американския национален
институт по стандартизация (ANSI). Стандартът на ANSI за съвместимост със слухови апарати
съдържа два типа оценки: оценка M за намалени радиочестотни смущения, които да позволят
акустично свързване със слуховите апарати, които не работят в режим на индукционна
верига и оценка T за индукционно свързване със слухови апарати, които работят в режим
на индукционна верига (telecoil). Тези оценки са в скала от едно до четири, като четири
показва най-висока съвместимост. Телефон се смята за съвместим със слухови апарати
според правилата на FCC, ако е оценен с M3 или M4 при акустично свързване и T3 или T4 при
индуктивно.

175

Глава 31

Облекчена работа

background image

Текущите стойности за съвместимостта на iPhone със слухови апарати можете да намерите на
адрес www.apple.com/support/hac.

Оценките за съвместимост със слухови апарати не гарантират, че определен слухов апарат
работи с определен телефон. Някои слухови апарати може да работят добре с телефони,
които не са постигнали определени оценки. За да сте сигурни, че слуховият апарат и
телефонът са съвместими, изпробвайте ги, преди да ги закупите.

Режим за слухови апарати
iPhone 4 GSM има режим за слухови апарати и ако го активирате, можете да намалите
смущенията с някои модели слухови апарати. Режимът за слухови апарати намалява
мощността на излъчването на клетъчните сигнали в обхвата GSM 1900 MHz и може в резултат
до доведе до влошаване на 2G клетъчното покритие.
Активиране на режим за слухови апарати (iPhone 4 GSM): Отидете в Settings > General >
Accessibility (Настройки > Основни > Облекчена работа).