iPhone - Субтитри

background image

Субтитри

Включване на субтитри за видео: Отидете в Settings > Video > Closed Captioning (Настройки
> Видео> Субтитри).
Не всяко видео съдържание включва опция субтитри.

179

Глава 31

Облекчена работа