iPhone - Светкавица за предупредителни сигнали

background image

Светкавица за предупредителни сигнали

Ако не можете да чуете звуковите сигнали, които предупреждават за входящи повиквания
и други предупредителни сигнали, можете да настроите iPhone да пусне светкавицата (до
обектива на камерата на задния панел на iPhone). Тази функция работи само когато iPhone е
заключен или в спящ режим. Достъпно за iPhone 4 или следващ.
Използване на светкавица за предупредителни сигнали: Отидете в Settings > General >
Accessibility > LED Flash for Alerts (Настройки > Основни > Облекчена работа > Светкавица за
предупредителни сигнали).

176

Глава 31

Облекчена работа

background image

Докосване с помощ

Функцията за докосване с помощ ви помага да използвате iPhone, ако имате трудности с
докосването на екрана или натискането на бутоните. Можете да използвате съвместим
аксесоар (като джойстик) заедно с функцията за докосване с помощ, за да управлявате iPhone.
Също така можете да използвате докосването с помощ и без да използвате аксесоар, който да
изпълнява жестовете, които са трудни за вас.
Активиране на функцията за докосване с помощ: Отидете в Settings > General >
Accessibility > AssistiveTouch (Настройки > Основни > Облекчена работа > Докосване с
помощ). Освен това можете да настроите функцията за докосване с помощ да се включва
и изключва чрез трикратно натискане на бутон Начало, като отидете в Settings > General
> Accessibility > Triple-click Home (Настройки > Основни > Облекчена работа > Трикратно
натискане на бутон Начало).

Промяна на скоростта на
движение

Отидете в Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Touch
speed (Настройки > Основни > Облекчена работа > Докосване с помощ
> Скорост на докосване)