iPhone - Поддръжка на TTY

background image

Поддръжка на TTY

Можете да използвате адаптер TTY за iPhone (предлага се отделно в много области), за да
свързвате iPhone с машина TTY. Посетете www.apple.com/store (не е достъпен във всички
области) или проверете при близкия дистрибутор на Apple.
Свързване на iPhone към TTY машина: Отидете в Settings > Phone (Настройки> Телефон)
и включете TTY. След това свържете iPhone с TTY машина, като използвате адаптер TTY за
iPhone.

Когато е активен режим TTY на iPhone, в лентата за състоянието в горната част на екрана се
появява иконката TTY . Повече информация за използването на съответната TTY машина
потърсете в документацията, която сте получили с машината.