iPhone - Определяне откъде да се възпроизвеждат входящите повиквания

background image

Определяне откъде да се възпроизвеждат входящите повиквания

Можете да настроите звукът на входящите повиквания автоматично да се пренасочва към
слушалки или високоговорител вместо към приемника на iPhone.
Прехвърляне на звука на повикванията: Отидете в Settings > General > Accessibility >
Incoming Calls (Настройки > Основни > Облекчена работа > Входящи повиквания) и изберете
откъде искате да се възпроизвежда звукът на повикванията.