iPhone - Моно звук

background image

Моно звук

Функцията за моно звук комбинира звука от левия и десния канал в моно сигнал, който се
възпроизвежда от двата канала. Можете да промените баланса на моно сигнала за по-силен
звук отдясно или отляво.
Включване и изключване на моно звук: Отидете в Settings > General > Accessibility > Speak
> Mono Audio (Настройки > Основни > Облекчена работа > Моно звук).