iPhone - Минимален размер на шрифт за съобщенията в електронна поща

background image

Минимален размер на шрифт за съобщенията в електронна поща

За да се улесни четенето, можете да изберете минималния размер на шрифта на съобщенията
в програмата Mail да е Large (Голям), Extra Large (Много голям) или Giant (Огромен).
Настройка на минимален размер на шрифта за съобщения: Отидете в Settings > Mail,
Contacts, Calendars > Minimum Font Size (Настройки > Mail, контакти, календари > Минимален
размер на шрифта).

Използването на функцията за голям текст отменя настройката за минимален размер на
шрифта.