iPhone - Изговаряне на маркиран текст

background image

Изговаряне на маркиран текст

Дори когато функцията VoiceOver е изключена, iPhone може да изговаря текста, който
изберете.
Включване на изговарянето на избрания текст и определяне на скорост на
изговаряне:
Отидете в Settings > General > Accessibility > Speak Selection (Настройки >
Основни > Облекчена работа > Изговаряне на избрания текст).

Изговаряне на текст

Изберете текст и след това докоснете Speak (Изговори).