iPhone - Изговаряне на автоматично генериран текст

background image

Изговаряне на автоматично генериран текст

Когато е активна тази функция, докато пишете, iPhone изговаря предложените корекции и
думи.
Включване и изключване на функцията за изговаряне на текста, генериран автоматично:
Отидете в Settings > General > Accessibility > Speak > Speak Auto-text (Настройки > Основни >
Облекчена работа > Изговаряне на автоматично генериран текст).

Тази функция работи освен това и когато е активна функцията VoiceOver или функцията за
увеличение на размера.