iPhone - Голям текст

background image

Голям текст

Функцията за голям текст ви позволява да увеличите размера на текста в предупрежденията,
както и в програмите Calendar (Календар), Contacts (Контакти), Mail, Messages (Съобщения) и
Notes (Бележки).
Настройване на размера на текста: Отидете в Settings > General > Accessibility > Large Text
(Настройки > Основни > Облекчена работа > Голям текст).

174

Глава 31

Облекчена работа