iPhone - Голяма телефонна клавиатура

background image

Голяма телефонна клавиатура

Можете да осъществите повикване, просто като докоснете елемент от контактите или
списъка с предпочитани номера. Набирането на номер е лесно с помощта на голямата
цифрова клавиатура на iPhone. Вижте „Телефонни разговори” на стр. 62.