iPhone - Визуална гласова поща

background image

Визуална гласова поща

Бутоните за възпроизвеждане и пауза на визуалната гласова поща дават възможност да
управлявате прослушването на съобщенията. Изтеглете плъзгача по навигационната скала, за
да се повтори тази част от съобщението, която е трудна да се разбере. Вижте „Прослушване
на гласова поща” на стр. 68.