iPhone - Бяло върху черен фон

background image

Бяло върху черен фон

С помощта на функцията за представяне на бяло върху черен фон се инвертират цветовете
на iPhone, така че да се улесни четенето на екрана. Когато е включена тази функция, екранът
изглежда като негатив на снимка.
Инвертиране на цветовете на екрана Отидете в Settings > General > Accessibility > White on
Black (Настройки > Основни > Облекчена работа > Бяло върху черен фон).