iPhone - Синхронизиране на книги и PDF файлове

background image

Синхронизиране на книги и PDF файлове

Използвайте iTunes, за да синхронизирате книги и PDF документи между iPhone и компютъра,
както и да закупите книги от iTunes Store. Когато iPhone е свързан с компютър, панелът Books
(Книги) ви позволява да изберете елементите, които искате да синхронизирате. Също така
можете да добавяте към библиотеката iTunes книги ePub без DRM и PDF файлове. Книги в PDF
и ePub формат са достъпни в интернет.
Добавяне на ePub книга или PDF в iPhone: В iTunes на вашия компютър изберете File > Add
to Library (Файл > Добави към библиотеката) и изберете файла. Изберете книгата или PDF
файла в панела Books (Книги) в iTunes, след което синхронизирайте .

За да добавите PDF файл в iBooks, без да синхронизирате, изпратете го по имейл на себе
си от вашия компютър. Отворете съобщението на iPhone, след това докоснете и задръжте
прикачения файл и изберете Open in iBooks (Отвори в iBooks) от менюто, което се появява.