iPhone - Промяна на вида на книгата

background image

Промяна на вида на книгата

Можете да промените размера и шрифта на текста, както и цвета на страницата.
Промяна на яркостта: Докоснете близо до центъра на страница, за да се покажат бутоните
за управление, след което докоснете . Ако не виждате , първо докоснете

.

Промяна на шрифта и размера
на текста

Докоснете близо до центъра на страница, за да се покажат бутоните за
управление, след което докоснете

. Докоснете Fonts (Шрифтове), за

да изберете шрифт. Не всички книги поддържат промяна на шрифта.
Някои книги позволяват да промените размера на шрифта само когато
iPhone е във вертикална ориентация.

Промяна на цвета на страницата
и на текста

Докоснете близо до центъра на страница, за да се покажат бутоните за
управление, докоснете

и след това докоснете Theme (Тема). Тази

настройка се отнася за всички книги, които я поддържат.

Включване и изключване
на подравняването и
сричкопренасянето

Отидете в Settings > iBooks (Настройки > iBooks). Текстът в някои книги
и PDF файлове не може да се подравнява и не може да се използва
сричкопренасяне.