iPhone - Подреждане на рафта с книги

background image

Подреждане на рафта с книги

Използвайте рафта с книги, за да браузвате вашите книги и PDF файлове. Също така можете
да подреждате елементите в колекции.

Докоснете и задръжте

книга,за да пренаредите.

Прегледайте колекции.

Преместване на книга или PDF файл в колекция: Отидете до рафта с книги и след това
докоснете Edit (Редактирай). Изберете елементите, които искате да преместите, след което
докоснете Move (Премести) и изберете колекция.
Когато добавите книга или PDF файл в рафта, елементът се появява в колекциите Books или
PDF. След това можете да ги премествате в различни колекции. Най-вероятно ще искате да
създадете колекции например за работа и училище, за справки, за развлечение.

Преглед на колекция

Докоснете името на текущата колекция в горния край на екрана, след
което вземете нова от списъка, който се появява.

Управление на колекции

Докоснете името на текущата колекция, която преглеждате, например
Books (Книги) или PDFs, за да се появи списъка с колекции.
Можете да редактирате или да премахнете вградени колекции на книги
и PDF файлове.

Сортиране на рафта с книги

Докоснете лентата за състояние, за да преминете до горната част на
екрана, след което докоснете

, за да изберете метод за сортиране от

изброените в долния край на екрана.

Изтриване на елемент от рафта
с книги.

Докоснете Edit (Редактирай), след това докоснете всяка книга или PDF
файл, който искате да изтриете, така че да се маркира. Докоснете Delete
(Изтрий). Когато приключите, докоснете Done (Готово).
Ако изтриете книга, която сте закупили, можете да я изтеглите отново от
Purchases (Покупки) в iBookstore.

Търсене на книга

Отидете до рафта с книги. Докоснете лентата за състоянието, за да
преминете най-отгоре на екрана, след което докоснете . Търсенето е
по заглавие на книга и име на автор.

159

Глава 30

iBooks

background image

Облекчена работа

31