iPhone - Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл

background image

Отпечатване или изпращане с електронна поща на PDF файл

Можете да използвате iBooks, за да изпратите копие на PDF файл по имейл или да го
отпечатате целия или част от него на принтер, който поддържа тази услуга.

Можете да изпращате с имейл или да отпечатвате PDF файлове, но не и книги.
Изпращане на PDF файл с имейл: Отворете PDF файла, след което докоснете и изберете
Email Document (Изпрати документ с имейл). Появява се ново съобщение с прикачен PDF
файл. Когато приключите с адресирането и писането на съобщението, докоснете Send
(Изпрати).

Отпечатване на PDF файл

Отворете PDF файла, след което докоснете

и изберете Print

(Отпечатай). Изберете принтер, кои страници и колко копия искате да се
отпечатат, след което докоснете Print (Отпечатай). За да научите повече,
вижте „Отпечатване” на стр. 30.

158

Глава 30

iBooks