iPhone - Twitter

background image

Twitter

Влезте във вашата регистрация в Twitter (или създайте нова регистрация) в Settings
(Настройки), за да активирате публикуването в Twitter с прикачени файлове от следните
програми:

Camera или Photos - със снимка

Â

Safari - с web страница

Â

Maps - с местоположение

Â

YouTube - с видео

Â

34

Глава 3

Основни функции

background image

Влизане или създаване на регистрация Twitter: Отидете в Settings > Twitter (Настройки >
Twitter). Въведете потребителско име и парола на съществуваща регистрация или докоснете
Create New Account (Създай нова регистрация).

В Camera или Photos

докоснете бутона за

действие, за да

публикувате снимка

в Twitter.

Публикувайте

снимка в Twitter.

Публикуване в Twitter на снимка,
видео или web страница

Прегледайте елемент, докоснете

и след това докоснете Tweet. Ако

не се появява, докоснете екрана.

За да включите вашето местоположение, докоснете Add Location
(Добави местоположение). Услугите за местоположение трябва да
са включени в Settings > Location Services (Настройки > Услуги за
местоположение).

Публикуване в Twitter на
местоположение от Maps (Карти)

Докоснете маркера топлийка на местоположението, докоснете

, след

това докоснете Share Location (Сподели местоположение) и докоснете
Tweet.

Добавяне на текущото ви
местоположение в публикация в
Twitter

Докоснете . Услугите за местоположение трябва да са включени в
Settings > Location Services (Настройки > Услуги за местоположение).

Добавяне на потребителски
имена и снимки от Twitter към
вашите контакти

Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter) и след това докоснете
Update Contacts (Обнови контакти).

Включване или изключване на
Twitter за Photos (Снимки) или
Safari

Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter).

Когато пишете публикация в Twitter, цифрата в долния десен ъгъл на екрана Tweet показва
оставащия брой символи, които можете да въведете. Прикачените файлове използват част от
позволените 140 символа.

Можете също така да инсталирате и използвате програмата Twitter, за да публикувате, да
преглеждате публикациите във времето, да търсите налагащи се теми и други.
Инсталиране на програмата Twitter: Отидете в Settings > Twitter (Настройки > Twitter) и след
това докоснете Install (Инсталирай).

За да научите как да използвате програмата Twitter, отворете програмата, докоснете бутона за
повече информация (...), докоснете Accounts & Settings (Регистрации и настройки), докоснете
Settings (Настройки) и след това докоснете Manual (Ръчно).

35

Глава 3

Основни функции