iPhone - AirPlay

background image

Можете да стриймвате музика, снимки и видео безжично на вашия HDTV телевизор, като
използвате AirPlay или Apple TV. Също така можете да използвате AirPlay да стриймвате аудио
към базови станции Airport Express. Други приемници, които поддържат AirPlay, се предлагат
от други фирми. Посетете Apple Store за повече информация.
Стриймване на съдържание към устройство, което поддържа AirPlay Стартирайте
видео, слайдшоу или музика, след това докоснете и изберете устройство AirPlay. След
като започне стриймването, можете да излезете от програмата, която възпроизвежда
съдържанието.
iPhone и устройството, което поддържа AirPlay, трябва да са свързани към една и съща мрежа
Wi-Fi.

Бърз достъп до бутоните за
управление на AirPlay

Когато екранът е включен, докоснете двукратно бутон Начало и
прелистете наляво до края на лентата със задачи.

Превключване на изхода от
AirPlay обратно към iPhone

Докоснете

и изберете iPhone.

При iPhone 4S можете да представите огледално копие на екрана на iPhone на телевизор с
помощта на Apple TV. Целият екран на iPhone се появява на телевизора.
Представяне на огледално копие на екрана на iPhone на телевизор: Докоснете в левия
край на лентата със задачи, изберете Apple TV и докоснете бутона Mirroring (Огледално
копие), който се появява.

Когато функцията AirPlay за представяне на огледално копие на екрана е включена, в най-
горната част на екрана на iPhone 4S се появява синя лента. Освен това с помощта на кабел
можете да представите огледално копие на екрана на iPhone на телевизор. Вижте „Гледане на
видео на телевизор” на стр. 144.