iPhone - Функции за повишаване сигурността

background image

Функции за повишаване сигурността

Функциите за повишаване на сигурността помагат да се защити информацията на iPhone от
неправомерен достъп.

Пароли и защита на данни

Можете да настроите код за достъп, който да въвеждате всеки път, когато включвате или
събуждате iPhone.
Определяне на парола: Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни
> Заключване с парола) и въведете 4-цифрена парола, след което въведете паролата отново,
за да я потвърдите. iPhone ще изисква въвеждането на кода, за да се отключи или за да
представи параметрите за защита с парола.
Определянето на парола активира защитата на данните.. Защитата на данните използва
вашата парола като ключ за кодиране на съобщенията в електронната поща и прикачените
файлове, запазени на iPhone. (Защитата на данни може да бъде използвана и от някои
програми, достъпни от App Store). Бележка в долната част на екрана на заключването с
парола в Settings (Настройки) показва дали защитата на данни е включена.
За да увеличите защитата на iPhone, изключете използването на обикновена парола и
използвайте по-дълга парола с комбинация от цифри, букви, препинателни знаци и специални
символи. Вижте „Заключване с парола” на стр. 188.

Важно:

На iPhone 3GS, който не е доставен с операционна система iOS 4 или следваща,

трябва да възстановите софтуера iOS, за да активирате защитата на данните. Вижте
„Обновяване и възстановяване на софтуера на iPhone” на стр. 201.

40

Глава 3

Основни функции

background image

Изключване набирането на телефонни номера с помощта на гласови команди, когато
iPhone е заключен:
Отидете в Settings > General > Passcode Lock (Настройки > Основни >
Заключване с парола) и изключете набирането с гласови команди. Отключете iPhone, за да
използвате набиране с помощта на гласови команди.

Намери моя iPhone

С помощта на услугата Find My iPhone (Намери моя iPhone) можете да видите
местоположението и да защитите вашия iPhone, като използвате безплатно програмата Find
My iPhone на друг iPhone, iPad или iPod touch или като използвате компютър Mac или PC с
web браузър, който е отворил страницата www.icloud.com или www.me.com.

Find My iPhone (Намери моя iPhone) включва:

Â

Определяне на местоположение на карта: Вижте приблизително точното
местоположение на вашия iPhone на карта на целия екран.

Â

Изпращане на съобщение или възпроизвеждане на звук: Дава възможност да създадете
съобщение, което ще се появи на екрана на iPhone или да възпроизведете силен звуков
сигнал за две минути дори ако превключвателят със/без звук е настроен без звук.

Â

Отдалечено заключване с парола: Дава възможност да заключите отдалечено iPhone и да
създадете 4-цифрен код за достъп, ако нямате такъв досега.

Â

Отдалечено изтриване: Позволява ви да защитите вашата информация, като изтриете
цялото мултимедийно съдържание и информация на iPhone и възстановите фабричните
настройки.

Важно:

За да можете да използвате тези функции, трябва да активирате услугата Намери

моя iPhone в настройките на iCloud или на MobileMe на вашия iPhone. Услугата Намери моя
iPhone може да е активна само за една регистрация.

Активиране на услугата Намери
моя iPhone с помощта на iCloud

Отидете в Settings > iCloud (Настройки > iCloud ) и включете функцията
Find My iPhone (Намери моя iPhone).

Включване на услугата Намери
моя iPhone с помощта на
MobileMe

Отидете в Settings > Mail, Contacts, Calendars (Настройки > Mail,
контакти, календари), докоснете вашата регистрация MobileMe, след
което включете функцията Find My iPhone (Намери моя iPhone).

Вижте „iCloud” на стр. 18 или „Настройване на електронна поща и други регистрации” на стр. 17.