iPhone - Търсене

background image

Търсене в iPhone: Отидете на Начален екран. (От първия Начален екран прокарайте пръст
надясно или натиснете бутон Начало .) Въведете текст в полето за търсене.

Докато пишете, резултатите от търсенето се появяват автоматично. Докоснете елемент в
списъка, за да го отворите. Докоснете Search (Търси), за да се затвори клавиатурата и да
видите по-голяма част от резултатите.

Иконките до резултатите от търсенето показват от коя програма са представените резултати.

31

Глава 3

Основни функции

background image

iPhone може да представи най-търсеното от вас, като използва информация от предишни
търсения. Резултатите от търсенето в Safari включват опции за търсене в мрежата или в
Wikipedia.

Програма

Какво се търси

Contacts (Контакти)

Име, фамилия, име на фирма

Mail

Полетата До, От и Тема и съобщенията на всички регистрации

Calendar (Календар)

Заглавия на събития, поканени, местоположения и бележки

Music (Музика)

Музика (имена на песни, изпълнители и албуми) и заглавия на подкасти,
видео и аудио книги

Messages (Съобщения)

Имена и текст на съобщения

Notes (Бележки)

Текст на бележки

Напомняния

Заглавия

Освен това се търси в имената на основните и допълнително инсталираните програми на
iPhone, така че ако имате много програми, с помощта на търсенето можете да намерите и
отворите програма.

Отваряне на програма с помощта
на търсене

Въведете името на програмата и след това докоснете, за да отворите
програмата директно от резултатите от търсенето.

С помощта на параметрите Spotlight Search определете къде да се търси и реда, в който да са
представени резултатите. Вижте „Търсене със Spotlight” на стр. 188.