iPhone - Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple

background image

Слушалки с дистанционно и микрофон на Apple

Слушалките с дистанционно и микрофон на Apple, получени заедно с iPhone, имат микрофон,
бутон за силата на звука и бутон, който ви позволява лесно да отговаряте и приключвате
повиквания, да управлявате възпроизвеждането на аудио и видео.

Средния бутон

Включете слушалките, за да слушате музика или за да осъществявате повикване. Натиснете
средния бутон, за да управлявате възпроизвеждането на музика, да отговаряте на повиквания
и да приключвате разговори дори когато iPhone е заключен.

Временно спиране на песен или
видео

Натиснете средния бутон. Натиснете отново, за да се възстанови
възпроизвеждането.

Преминаване към следващата
песен

Натиснете двукратно средния бутон.

Връщане в предишния списък

Натиснете трикратно средния бутон.

Бързо преминаване напред

Натиснете двукратно средния бутон и задръжте.

Бързо преминаване назад

Натиснете трикратно средния бутон и задръжте.

Настройване силата на звука

Натиснете бутона „+“ или „–“.

Отговаряне на входящо
повикване

Натиснете средния бутон.

Приключване на текущия
разговор

Натиснете средния бутон.

Отхвърляне на входящо
повикване

Натиснете и задръжте средния бутон за около две секунди и след това
го пуснете. Два слаби сигнала потвърждават, че повикването е отказано.

Превключване към постъпващо
повикване или към разговор в
режим на изчакване и поставяне
на текущия разговор в режим на
изчакване

Натиснете средния бутон. Натиснете отново, за да се върнете обратно
към първия разговор.

Превключване към входящо
повикване или към задържан
разговор и приключване на
текущия разговор

Натиснете и задръжте средния бутон за около две секунди и след това
го пуснете. Два слаби сигнала потвърждават, че сте приключили първия
разговор.

Използване на Siri или Voice
Control

Натиснете и задръжте средния бутон. Вижте глава 4, „Siri,” на стр. 43 или
„Управление с глас” на стр. 32.

Ако получите повикване, когато са свързани слушалки, можете да чуете тона за звънене както
през говорителя на iPhone, така и през слушалките.

36

Глава 3

Основни функции

background image

AirPlay