iPhone - Рестартиране или ресетиране на iPhone

background image

Рестартиране или ресетиране на iPhone

Ако нещо не работи правилно, опитайте да рестартирате iPhone, да приключите
принудително програма или да ресетирате iPhone.
Рестартиране на iPhone: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се
появи червен плъзгач. Използвайте плъзгача, за да изключите iPhone. За да включите отново
iPhone натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато се появи логото на
Apple.

Ако не можете да изключите iPhone или ако проблемът не се отстрани, може да се наложи да
ресетирате устройството.iPhone. Ресетирането трябва да се направи само ако изключването
на iPhone не реши проблема.
Принудително приключване на програма: Натиснете и задръжте няколко секунди бутона за
включване/изключване, докато се появи червеният плъзгач и след това натиснете и задръжте
бутон Начало , докато програмата приключи.
Също така можете да приключите принудително програма, като я изтриете от лентата със
задачи. Вижте „Отваряне и превключване на програми” на стр. 21.
Ресетиране на iPhone: Едновременно натиснете и задръжте бутона за включване/
изключване и бутон Начало поне за десет секунди, докато се появи логото на Apple.

Други предложения за отстраняване на проблеми вижте в Приложение B, „Поддръжка и друга
информация,” на стр. 199.

42

Глава 3

Основни функции

background image

Siri

4