iPhone - Почистване на iPhone

background image

Почистване на iPhone

Почистете iPhone, ако влезне в контакт със замърсители, които може да оставят петна като
мастило, боя, грим, мръсотия, храна, масла или лосиони. За да почистите iPhone, откачете
всички кабели и изключете iPhone (натиснете и задръжте бутона за включване/изключване
и след това използвайте плъзгача на екрана). После използвайте мека, леко влажна тъкан
без власинки. Не допускайте попадането на влага в отворите. Не използвайте препарати
за почистване на прозорци, препарати за домакинството, сгъстен въздух, аерозоли,
разтворители, алкохол, амоняк или абразиви, за да почиствате iPhone. Предният панел
на iPhone 3GS и предният и задният панел на iPhone 4S и iPhone 4 са от стъкло и имат
олеофобно покритие. За да почистите тези повърхности, просто избършете с мека тъкан без
власинки. Отбележете, че способността на това покритие да отблъсква мазнини, намалява
с времето при обичайно използване, а избърсването на екрана с абразивен материал
допълнително намалява тези възможности и може да надраска стъклото.

Допълнителна информация, как да се грижите за iPhone, вижте в Ръководство за продукта на
адрес support.apple.com/bg_BG/manuals/iphone.

41

Глава 3

Основни функции